Κατράκης Σταύρος

ΣΤ:. Υψηλάντης

(Πειραιάς 1901 – 1988)

 

Μετά τις εγκύκλιες σπουδές του, σπούδασε στην Γαλλία στην Ανωτάτη Σχολή Μεταλλείων St. Etienne, απ ΄ όπου έλαβε το δίπλωμα του Μεταλλειολόγου και Πολιτικού Μηχανικού Μεταλλείων. Από το 1927 άσκησε το επάγγελμα του Μεταλλειολόγου σε μεταλλευτικές επιχειρήσεις ανά την Ελλάδα. Το 1943 εξελέγη υφηγητής του ΕΜ Πολυτεχνείου, το 1946 διορίσθηκε Έκτακτος καθηγητής στην έδρα Εκμεταλλεύσεως Μεταλλείων. Από το 1960 έγινε Τακτικός καθηγητής. Συνέβαλε πολύ στην ανάπτυξη της Σχολής Μεταλλειολόγων Μεταλλουργών . Το 1959 έγινε και καθηγητής στη Σχολή Εθνικής Αμύνης. Συνέγραψε πολλές μελέτες και βιβλία για την ορυκτολογία και μεταλλευτική. Υπήρξε μέλος του σημαντικότατου Ινστιτούτου Αμερικανικών Μεταλλευτικών Ερευνών. Τιμήθηκε από την Ελληνική Πολιτεία, με τον Χρυσό Σταυρό του Γεωργίου του Α΄ και με τον Ταξιάρχη του Φοίνικος.