Υψηλάντης Νικόλαος

Αγωνιστής Πρίγκιπας   

ΣΤ:. Οι Φίλοι ου Βορρά

(Κωνσταντινούπολη 1796 – Οδησσός 1833)

               

Ο 3ος ηλικιακά αδελφός του Αλεξάνδρου Υψηλάντη και ο μόνος που άφησε απομνημονεύματα γραμμένα στη Γαλλική.