Υψηλάντης Κωνσταντίνος

Ηγεμόνας Μολδοβλαχίας          

ΣΤ:. Zu den drei Saulen

 

Ο Ηγεμών Κ. Υψηλάντης ήταν ο πατέρας του Αλέξανδρου Υψηλάντη, ένας φωτισμένος και καλλιεργημένος ηγεμόνας που πάντα σκεπτόταν την υπόδουλη πατρίδα του. Στην αυλή του βρίσκονταν άνθρωποι και δάσκαλοι της διανόησης. Ρήγας, Βαρδαλάχος κ.α Στην Τρανσυλβανία, παραδουνάβιες ηγεμονίες σε πόλεις όπως το Brasov, Sibiu, Hermannstadt, Bucarest υπήρχαν στοές και εκεί βρίσκουμε μυημένους πολλούς ‘Ελληνες της διασποράς. Ο Υψηλάντης είχε μυηθεί στα 1784 στη Στοά του Μπρασόβ.