Σερπιέρης Φερδινάνδος

ΣΤ:. Πυθαγόρας

 

Γόνος μεγάλης οικογένειας που συνδύασε το όνομά της με την επαναλειτουργία των Μεταλλείων Λαυρίου που ανήκαν στην οικογένεια του πρόγονού του Ιταλού, Ιωάννη Βαπτιστή Serpieri . Σπούδασε οικονομικά και έγινε Τραπεζίτης. Κατέβαλε μεγάλες προσπάθειες επαγγελματικής οργάνωσης και λειτουργίας των μεταλλευτικών εργασιών στην Ελλάδα. Ίδρυσε το 1924 το Σύνδεσμο των Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων και εξελέγη Πρόεδρός του. Ενεργό μέλος της οικονομικής ζωής του τόπου διετέλεσε μέλος του Δ. Σ της Αγροτικής Τραπέζης και Πρόεδρος της Εταιρείας Σιδηροδρόμων. . Διετέλεσε μέλος της Μεγ. Στοάς της Ελλάδος.