Σακελλαρίου Γεώργιος

ΣΤ:. Σκενδέρμπεης

(Γορτυνία 1888 – Αθήνα 1964)  

 

Σπούδασε φιλολογία και φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Επιμορφώθηκε σε μεταπτυχιακές σπουδές στα Πανεπιστήμια της Γενεύης, του Πρίνστον, Κολούμπια και στο Παιδαγωγικό ινστιτούτο Ζαν Ζακ Ρουσσώ. Έλαβε μέρος στους Βαλκανικούς πολέμους 1912-13. Διετέλεσε καθηγητής Γυμνασίων και Λυκείων από 1906 έως 1917. Στη συνέχεια έγινε επιμελητής του Πανεπιστημίου Αθηνών (1923-27). Λίγο αργότερα γίνεται καθηγητής της Παιδαγωγικής Ψυχολογίας στη Μαράσλειο Ακαδημία 1925-26. Αναγνωρίζεται τακτικός καθηγητής στης Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, (1927-41). Στη συνέχεια γίνεται καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών στην έδρα της Φιλοσοφίας (1941-58). Υπήρξε πρωτοπόρος και υπέρμαχος στην καθιέρωση του μαθήματος της Ψυχολογίας στα πανεπιστήμια . Υπήρξε μέλος διεθνών επιστημονικών εταιριών, ακαδημιών, συμμετείχε με εισηγήσεις σε διεθνή συνέδρια. Άφησε μεγάλο συγγραφικό και επιστημονικό έργο : Κοινωνιολογία, Η Ψυχολογία του παιδός, Γενική Ψυχολογία, Η Ψυχολογία του εφήβου κ,α. Η πολιτεία τον τίμησε με τον Ταξιάρχη των Ταγμάτων του Γεωργίου Α΄ και του Φοίνικος.