Ρώμας Διονύσιος

Πολιτικός, Ευπατρίδης

Μεγ. Διδάσκαλος θεμελιωτής του τεκτονισμού στην Ελλάδα.

(Ζάκυνθος 1771 – 1857)               

 

Γιος του Προξένου της Βενετίας στην Πελοπόννησο. Σπούδασε νομικά στην Πάδοβα και μετά την αποφοίτησή του επέστρεψε στη Ζάκυνθο. Το 1794 με τον θάνατο του πατέρα του, τον διαδέχθηκε στη θέση του Γεν. προξένου. Από τη θέση αυτή κάνει ισχυρές και σπουδαίες γνωριμίες με τους προκρίτους των Ελλήνων στο Μωριά και στη Ρούμελη. Από τους οπλαρχηγούς ο Κολοκοτρώνης γίνεται πλέον στενός του φίλος. Με Βενετικό διάταγμα το 1797 έλαβε τον τίτλο του Κόμη. Το 1803 εκλέχτηκε μέλος της συντακτικής