Πρέλλερ Λουδοβίκος (1809–1861)

Καθηγητής εις Ιέναν και Έφορος της Βιβλιοθήκης της Βαϊμάρης.