Πουρής Μιλτιάδης

Βιομήχανος, Μέγας Διδάσκαλος            

ΣΤ:. Μιαούλης

(Πειραιά 1883 – Αθήνα 1969)    

 

Σπούδασε Χημεία και Οικονομικά στο Παρίσι και στο Λονδίνο. Ασχολήθηκε με τη βιομηχανία ποτών που ίδρυσε ο πατέρας του το 1868. Ανέλαβε τη διεύθυνση του εργοστασίου με τον επίσης τέκτονα αδελφό του Παναγιώτη. Δραστήριος επιχειρηματίας αλλά και έντονα κοινωνικό άτομο αναγνωρίζεται από τους Πειραιώτες συμμετέχει στα κοινά. Εκλέγεται πρόεδρος του Πειραϊκού συνδέσμου και πρόεδρος ή μέλος στην Εταιρεία φίλων του λαού, στην Φιλεκπαιδευτική εταιρεία, Άσυλο αστέγων, Αρχαιολογική εταιρεία, Αγιοταφική εταιρεία, Τζάνειο ορφανοτροφείο, κ.α. Ήταν φιλάνθρωπος και προσέφερε αγάπη και υλική βοήθεια ιδιαίτερα στην κοινωνία του Πειραιά. Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων τον τίμησε με τον Σταυρό του Παναγίου Τάφου και ο βασιλεύς Παύλος με τον Ανώτερο Ταξιάρχη του Γεωργίου Α΄. Διετέλεσε Μέγας Διδάσκαλος.