Πελεκίδης Ευστράτιος

ΣΤ:. Φίλιππος

(Δικελί Μ. Ασίας 1880 – 1958)

               

Σπούδασε αρχαιολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και υπότροφος της Αρχαιολογικής εταιρείας στη Γερμανία. Υπηρέτησε ως καθηγητής στο Γυμνάσιο Μυτιλήνης, στην Ευαγγελική Σχολή της Σμύρνης . Έγινε καθηγητής το 1926 στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης . Έκανε πολλές ανασκαφές σε Θεσσαλονίκη, Αμφίπολη, Έδεσσα κ.α. Έφορος αρχαιοτήτων Μακεδονίας το 1914. Επίσης ανέσκαψε και μελέτησε το Νεκροταφείο Παλαιού Φαλήρου και εξέδωσε ειδική μελέτη. Δημοσίευσε πολλές αρχαιολογικές μελέτες : ΄΄Ο τύπος της Αθηνάς των Μεδίκων΄΄, Περί της ανασκαφής των Βραστινών Καλυβίων΄΄ κ.α Εξέδωσε το ενδιαφέρον ιστορικό βιβλίο: ΄΄Από την πολιτεία και την κοινωνία της αρχαίας Θεσσαλονίκης΄΄.