Οικονόμου Αριστοτέλης

ΣΤ:. Υψηλάντης

(Κέρκυρα 1894 – Αθήνα 1936)  

 

Σπούδασε μαθηματικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και το 1918 ανηγορεύθη διδάκτωρ των μαθηματικών. Διορίστηκε επιμελητής στην έδρα των Ανωτέρων Μαθηματικών του Ε.Μ.Π. Το 1924 γίνεται έκτακτος καθηγητής του ΕΜΠ. Το 1929 εξελέγη τακτικός καθηγητής της έδρας των Μαθηματικών. Εθεωρείτο πολύ αξιόλογος μαθηματικός ειδικότερα στη ΄΄Θεωρία των Συναρτήσεων΄΄ και ΄΄Αι αντινομίαι εις τα νεώτερα Μαθηματικά΄΄. Έκανε πολλές πρωτότυπες ανακοινώσεις , όπως εκείνη της διατριβής του, επί της ΄΄Γενικεύσεως της εννοίας της Καμπυλότητας των επιφανειών΄΄ και διακρίθηκε για τις εργασίες του ΄΄Στην έρευνα της Θεωρίας των Συναρτήσεων΄΄ και ΄΄Χώρος, χρόνος, χωροχρόνος΄΄ μαζί με τον Κ. Καραθεοδωρή. Δίδαξε επίσης στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων και σε άλλες Στρατιωτικές σχολές. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος και αντιπρόεδρος της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας (1931). Δυστυχώς ο Αριστ. Οικονόμου έφυγε πολύ γρήγορα από τη ζωή και έτσι έσβησε ένα λαμπρό πνεύμα, άδοξα.