Ο Ιωσήφ ο Β΄ αυτοκράτωρ της Αυστρίας (1780–1790)

Υιός της Μαρίας Θηρεσίας