Ντ’ Αλαμπέρ Ιωάννης (1717–1783)

Διάσημος Μαθηματικός και φιλόσοφος του κύκλου των Εγκυκλοπαιδιστών