Νικολίτσας Γεώργιος

ΣΤ:. Φως

(1957 – Αθήνα 1960)

               

Ο Γ. Νικολίτσας ήταν καθηγητής στο ΕΜΠ, στην έδρα Μηχανικών Επιστημών και Τοπογραφίας. Υπήρξε ο πρώτος Καθηγητής αλλά και εμπνευστής της νεοσύστατης Σχολής, του ΕΜΠ, με αυτοτελή έδρα στη Γεωδαισία (ιδρ. 1955), από το 1957 έως το 1960 . Οργάνωσε και ίδρυσε επίσης το εργαστήριο Γεωδαισίας (1957) και επιμελήθηκε του εξοπλισμού του με όργανα τοπογραφίας (θεοδόλιχοι, ταχύμετρα, σταδίες , χωροβάτες κ.α.).