ΜΕΛΗΣ

Σ.˙. Στ.˙. ΜΕΛΗΣ υπ΄αριθ. 76
Eν Ανατ:. Αθηνών

Σύντομο ιστορικό 

Η Σ.˙. Στ.˙. Μέλης ιδρύθηκε αρχικά εν Αν.˙. Σμύρνης εις τας 23/7/1867 ευρισκομένη υπό την αιγίδα της Μεγ.˙. Αν.˙. της Γαλλίας. Επίλεκτα μέλη της Σμυρναϊκής κοινωνίας, Έλληνες και Γάλλοι απετέλεσαν μέλη της.

Η Στοά ειργάσθη κανονικά έως του 1892 οπότε ο Σουλτάνος Αβδούλ Χαμίτ την έθεσε εν ύπνω. Λόγος, η προσφορά της Στοάς δια των μελών της, υπέρ των δικαίων του Ελληνισμού και της Δημοκρατίας. Το 1908 με την αλλαγή καταστάσεως εις Τουρκίαν και την εφαρμογήν του νέου Συντάγματος των Νεοτούρκων, άρχισεν πάλιν η λειτουργία Στοών εις Τουρκίαν.

Το 1912 ο αδ.˙. Σημιτόπουλος, βάσει των ευρεθέντων ιδρυτικών της Στοάς, την αφύπνισε και πάλιν μέλη της, επιφανείς της Σμύρνης μεταξύ των οποίων και ο Εθνομάρτυρ Μητροπολίτης Σμύρνης, σημερινός Άγιος της Ορθοδόξου Ελληνικής Εκκλησίας, Χρυσόστομος Καλαφάτης.

Το 1919 μέλη της Σ.˙. Στ.˙. Μέλης ίδρυσαν δύο νέες Στοές, την Σ.˙. Στ.˙. Όμηρος υπό την αιγίδα της Μεγ.˙. Αν.˙. της Γαλλίας και την Σ.˙. Στ.˙. Ιωνία υπ’ αριθ. 54 υπό την Μεγ.˙. Αν.˙. της Ελλάδος.

Το 1922 η Σ.˙. Στ.˙. Μέλης λόγω της καταστροφής της Σμύρνης υπό των Τούρκων, αναγκάστηκε να μεταφερθεί εις Αθήνας. Εγκατεστάθη για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα εις Πειραιά, συνεδριάζουσα εις το κτίριον της Σ.˙. Στ.˙. Μιαούλης. Λόγω όμως του ότι βάσει των νόμων της διεθνούς Τεκτονικής νομιμότητας ήτο αδύνατον να εργάζεται ως Γαλλική Στοά, η Μεγ.˙. Αν.˙. της Ελλάδος ίδρυσε την Σ.˙. Στ.˙. Όμηρος υπ’ αριθ. 61 το 1923 από μέλη της Σ.˙. Στ.˙. Μέλης. Το 1925 ο Σεβάσμιος της Στοάς Ηλίας Σημιτόπουλος διαφωνίσας με την Μεγ.˙. Αν.˙. της Ελλάδος σε θέματα αφορόντα το προσφυγικόν, απεχώρησε της Μεγ.˙. Αν.˙. και ξανααφύπνισε την Σ.˙. Στ.˙. Μέλης υπό την Μεγ.˙. Αν.˙. της Γαλλίας. Τέλη του 1927 κατόπιν συνεννοήσεων των Μεγ.˙. Αν.˙. Γαλλίας και Ελλάδος απεφασίσθη η επανένταξις της Στοάς εις την Μεγ.˙. Αν.˙. της Ελλάδος. Έτσι το 1928 η Σ.˙. Στ.˙. Μέλης υιοθετηθείσα εις την Μεγ.˙. Αν.˙. της Ελλάδος συνέχισε τις εργασίες της.

Η προσφορά των μελών της Στοάς μεγίστη, κατά την εν Τουρκία ζωή της ειργάσθη δια την ένωσιν Μακεδονίας, Κρήτης, Θεσσαλίας με την μητέρα πατρίδα Ελλάδα. Όταν το 1922 τα μέλη της πρόσφυγες εγκατεστάθησαν εις Ελλάδα ειργάσθησαν δια την αποκατάστασιν των προσφύγων στις νέες πατρίδες.
Το 1935 ίδρυσεν τις αναμορφωτικές Σχολές ΜΕΛΗΣ υπό τον μετέπειτα Μεγ.˙. Διδ.˙. Αλέξ. Τζατζόπουλον, πάνω από 17 Σχολές συντηρούμενες δι’ ιδίων εξόδων. Το 1957 συμμετείχον στην ίδρυσιν της Ε.Α.Ε. ( Αντικαρκινική Εταιρεία).

Τα μέλη της ίδρυσαν πολλές Στοές: Ιονία, Όμηρος εις Σμύρνη, Όμηρος, Αδελφοποίησις, Ελευσίς, Πλειάς, Αρχιμήδης, Σπ. Νάγος, Παρθενών, Όσιρις εις Αθήνας.