Μελάς Βασίλειος

ΣΤ:. Σκενδέρμπεης

(Αθήνα 1879 – 1913)      

 

Γιος του Μιχαήλ Μελά, μεγαλεμπόρου του εξωτερικού που έπαιξε ρόλο σε πατριωτικές οργανώσεις όπως η Εθνική Άμυνα και η Εθνική Εταιρία. Μετείχε των Βαλκανικών πολέμων του 1912-13 και του Βορειοηπειρωτικού αγώνα το 1914, στον Α΄ Παγκόσμιο πόλεμο και στη Μικρασιατική εκστρατεία. Κατά τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο 1940 -41 διετέλεσε ανώτερος στρατιωτικός διοικητής Αργυροκάστρου. Τιμήθηκε για τις υπηρεσίες του προς την πατρίδα με τον Ανώτερο Ταξιάρχη του Τάγματος του Γεωργίου Α΄ μετά ξιφών. Αποστρατεύθηκε με τον βαθμό του Αντιστράτηγου.