Μάτεσις Α. Σπυρίδων

ΣΤ:. Αναγέννησις

(Αθήνα 1895 – 1974)      

 

Γιος του επίσης τέκτονα Μάτεση Αντώνιου ιδρυτού της στοάς Αναγγένησις. Αποφοίτησε της Σχολής Ναυτ. Δοκίμων και κατετάγη ως Αρχικελευστής στο Βασιλικό Ναυτικό (1912). Το 1914 προήχθη σε Ανθυποπλοίαρχο. Έλαβε μέρος ως Πλωτάρχης υπασπιστής του Ναυάρχου Καλαμίδα στην Μικρασιατική εκστρατεία του 1921-22 και ανδραγάθησε. Ήταν αρχιεπιστολέας του Εθνικού Στόλου. Αποστρατεύθηκε ως Υποναύαρχος και τιμήθηκε με πολλά μετάλλια. Το 1945 έγινε Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας και μεταφορών.