ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Ladies Night 2009
Ladies Night 2009

Εορτασμός προς τιμήν της γυναίκας
Ladies Night, Intercontinental, 19.12.2009

Το Σάββατο 19/12/2009 η Μεγάλη Στοά της Ελλάδος διοργάνωσε για μιαν ακόμη χρονιά φιλανθρωπικό δείπνο προς τιμήν της γυναίκας.

Κατά την διάρκεια της εκδηλώσεως απενεμήθησαν οι υποτροφίες στους φοιτητές υποτρόφους της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος, εδόθησαν χορηγίες σε διάφορα φιλανθρωπικά ιδρύματα και συνελέγησαν προσφορές για διάφορους αγαθοεργούς σκοπούς.

πρόγραμμα της εκδηλώσεως