Κυριακός Γεώργιος

Χημικός

ΣΤ:. Πυθαγόρας

(Καλαμάτα 1862- Αθήνα 1956) 

 

Σπούδασε στην Αθήνα αρχικά στη Φιλοσοφική Πανεπιστημίου Αθηνών και μετά 2 χρόνια μετεπήδησε στο Χημικό τμήμα της Φυσικομαθηματικής