Κοντορσέ Μάριος – Ιωάννης (1743–1794)

  Γάλλος Μαθηματικός, φιλόσοφος και πολιτικός