Κατσαφάδος Γεώργιος

ΣΤ:. Πίστις

(Λακωνία 1904 – Αθήνα 1975)  

 

Σπούδασε στην Ιατρική Σχολή Αθηνών και επιμορφώθηκε στο πανεπιστήμιο των Παρισίων . Διδάκτορας της Ιατρικής σχολής Αθηνών. Βοηθός χειρουργός 1924-28 και επιμελητής στο Τζάννειο Γενικό Νοσοκομείο Πειραιώς 1929-32. Στη συνέχεια υποδιευθυντής 1937-41 και συνιδρυτής διευθυντής της Ουρολογικής κλινικής. Το 1942 γίνεται γενικός διευθυντής του νοσοκομείου. Το 1950 ασχολείται με την πολιτική εκλέγεται βουλευτής Πειραιώς και Νήσων με τον ΄΄Ελληνικό Συναγερμό΄΄ από το 1951 έως το 1954. Έκτοτε εκλέγονταν με την ΕΡΕ, 1956, 58, 61 και έγινε υφυπουργός Κοινωνικής Προνοίας το 1955-56. Χρημάτισε Πρόεδρος και συνιδρυτής της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας. Μέλος της διεθνούς Ουρολογικής εταιρείας, χειρουργικής, αναισθησιολογικής, γαστρεντερολογικής κ.α ιατρικών εταιρειών . Έλαβε μέρος σε πολλά Διεθνή Ιατρικά συνέδρια. Έγραψε πολλές μελέτες, διατριβές δημοσιευμένες σε ιατρικά περιοδικά. Διετέλεσε μέλος της Μεγ. Στοάς της Ελλάδος.