Αθανασιάδης Κωνσταντίνος

Καθηγητής    
ΣΤ:. Μέλης
(Αθήνα 1898 – 19..)

    
Σταδιοδρόμησε ως αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού. Φοίτησε επίσης στο Μαθηματικό Πανεπιστημίου Αθηνών. Αποστρατεύθηκε με το βαθμό του Πλοιάρχου με ειδικότητα στα Οικονομικά. Διορίσθηκε καθηγητής Σχολής Ναυτ. Δοκίμων και κατόπιν εξελέγη έκτακτος καθηγητής της Στατικής στην ΑΣΟΟΕ.

Συνέγραψε πολλά οικονομικά συγγράμματα και μελέτες. Ήταν συνεργάτης σε επιστημονικά περιοδικά. Τιμήθηκε από την Ελληνική πολιτεία με το Χρυσό Σταυρό του Γεωργίου Α΄, με τον Χρυσό Σταυρό του Φοίνικα και το Μετάλλιο Στρατιωτικής αξίας.