Δουρέντης Ιωάννης

ΣΤ:. Σκενδέρμπεης
 (Λάρισα 1888 – Αθήνα 1964)

    
 Αποφοίτησε της Σχολής Ευελπίδων ως υπολοχαγός του πεζικού και έκανε καριέρα ως στρατιωτικός αλλά λόγω των ικανοτήτων του ασχολήθηκε και με την πολιτική. Έλαβε μέρος στους Βαλκανικούς πολέμους και τραυματίστηκε δύο φορές στις μάχες του Σαρανταπόρου και Λαχανά. Το 1918 αποτάχτηκε αλλά επανήλθε το 1920 μετά τις εκλογές και την αποτυχία του Ελ. Βενιζέλου. Το 1923 έλαβε μέρος στο κίνημα Λεοναρδόπουλου – Γαργαλίδη και αποτάχτηκε και πάλι. Το 1935 αποκαταστάθηκε και αποστρατεύθηκε. Έφθασε τον βαθμό του Υποστρατήγου. Συνεργάστηκε με τον επίσης τέκτονα Ιωάννη Μεταξά (1937) και διορίστηκε Γεν. Δ/της του Ταμείου Υδραυλικών Μακεδονίας με θέματα υδρεύσεως, αποχετεύσεων κλπ . Διετέλεσε υπουργός εσωτερικών 1937-1941 και για σύντομο διάστημα υπουργός Κοινωνικής Προνοίας στις κυβερνήσεις Ι. Μεταξά και Αλ. Κορυζή. Παραιτήθηκε με την είσοδο των Γερμανών κατακτητών.