Σβαρτς Αναστάσιος

Έμπορος             

ΣΤ:. Zu den drey Flammen

(17.. Αμπελάκια – 18.. Βαμβέργη)

               

Έλληνας απόδημος που εργάστηκε σαν έμπορος μεταξύ της γενέτειράς του Αμπελάκια Θεσσαλίας και της ΄΄ Συντροφίας των Αμπελακίων ΄΄ και Γερμανικών πόλεων. Κάτοικος της πόλεως Hof , μυήθηκε στη Στοά της πόλεως Plauen το 1798 αλλά λίγο αργότερα απεχώρησε για να λάβει μέρος ως ιδρυτικό μέλος (1799) στη νέα Στοά της πόλεως Hof, “Zum Morgenstern” (Πρωινός αστήρ –Αυγερινός). Το 1804 θα αποχωρήσει και θα ιδρύσει με άλλους Έλληνες τέκτονες , Θ. Κεφαλά και Κ. Πούφκα, μία μέα Στοά πάλι στο Hof, την ‘’Zur goldenen Wage’’. Και άλλος ένας συγγενής και συντοπίτης του ο Σβαρτς Δημήτριος, κι αυτός έμπορος που έμενε στο Hof, θα μυηθεί στη Λειψία στη στοά Baldwin. Εμφανίζεται ως μέλος από το 1796 έως το 1806.