Καλομενόπουλος Νικόστρατος

ΣΤ:. Πυθαγόρας

(Σύρος 1865 – Αθήνα 1952)        

 

Κρητικής καταγωγής, γεννημένος στρατιωτικός και πατριώτης. Αφιέρωσε τη ζωή του στους αγώνες απελευθέρωσης της Ελλάδας. Ξεκίνησε συμμετέχοντας στην Κρητική Επανάσταση του 1896 σαν αρχηγός στην επαρχία Αμαρίου. Το 1897 έλαβε μέρος στην αποβατική επιχείρηση της Κρήτης με το σώμα του Τιμ. Βάσσου. Στη συνέχεια έλαβε ενεργό μέρος στον Μακεδονικό αγώνα, ως σωματάρχης (1905) με το ψευδώνυμο Νικόστρατος. Συνελήφθη και παρέμεινε φυλακισμένος επί 3ετία στις φυλακές Μοναστηρίου απ΄ όπου δραπέτευσε. Το 1919 προήχθη σε υποστράτηγο και διετέλεσε φρούραρχος Σμύρνης. Άφησε ένα εξαιρετικά σημαντικό συγγραφικό έργο για την Στρατιωτική Οργάνωση της Ελληνικής Αυτοκρατορίας του Βυζαντίου (1937).