Παπαδήμας Νικόλαος

Σκενδέρμπεης
(1890 – 1964)    


Σπούδασε στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων και κατόπιν Μηχανικός στο Ε.Μ.Π. Έλαβε μέρος στους Βαλκανικούς πολέμους το 1912-13. Κατόπιν στον Α΄ παγκόσμιο πόλεμο, Μικρασιατική εκστρατεία ως Δ/της Μεραρχίας πυροβολικού. Αποστρατεύτηκε το 1923 λόγω συμμετοχής του σε στρατιωτικό κίνημα. Αργότερα εκλήθη και ανέλαβε επί Μεταξά το υφυπουργείο Στρατιωτικών και κατόπιν έγινε υπουργός έως της εισόδου των Γερμανών κατακτητών (1941). Τιμήθηκε από την Πολιτεία και το στράτευμα με αριστεία ανδρείας, τον Ταξιάρχη του Φοίνικος, τον Χρυσούν Σταυρό του Γεωργίου Α΄ άλλα και με μετάλλια (Μεγαλόσταυρους) ξένων χωρών, Πολωνίας, Σερβίας και Γαλλίας. Στρατηγός και Υφυπουργός Στρατιωτικών επί κυβερνήσεως Ι. Μεταξά, (1936-4)