Κοντιάδης Ίων

Πολιτειολόγος

ΣΤ:. Προμηθεύς

(Αθήνα 1970)    

 

Σπούδασε Νομικά και Φιλοσοφία στην Αθήνα και κατόπιν στη Γερμανία. Η πολυσχιδής προσωπικότητά του και τα ενδιαφέροντά του ήταν μεγάλα γι΄ αυτό δεν περιορίστηκε σε μια στείρα επιστήμη. Διεύρυνε τους ορίζοντές του μελετώντας σε βάθος ιστορικά και πολιτειακά θέματα, μεταφράζοντας ξένους φιλοσόφους, όπως τον Hobbes αναλύοντάς των μοναδικά. Έκανε μελέτες στη Γερμανική γλώσσα για τον Τεκτονισμό οι οποίες βρίσκονται στα Γερμανικά αρχεία. Μυήθηκε στη Γερμανία στη Στοά Zur Kette του Μονάχου. Αργότερα υιοθετήθηκε στη Στοά Προμηθεύς. Ο Κοντιάδης θεωρείται ο σοβαρότερος μελετητής της Πολιτειολογίας. Το έργο του συνοψίστηκε και εξεδόθη αργότερα μετά τον θάνατό, το 2000, σε ένα ογκώδη τόμο που αποτελεί μία επιστημονική επιτομή και παρακαταθήκη για τους νεώτερους επιστήμονες. Το βιβλίο αυτό φέρει τον τίτλο Πολιτειολογικά Ανάλεκτα, και εξεδόθη από το ΄΄Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου , Ίδρ. Θεμ. και Δημ. Τσάτσου΄΄. Ο Ίων Κοντιάδης μελέτησε σε βάθος την ιστορία της ανθρώπινης σκέψης, τη συναρπαστική περιπέτεια του λόγου, πλουτίστηκε πνευματικά με την έρευνα και την ενδελεχή μελέτη του ανθρώπου και έσκυψε τελικά πάνω στην περί πολιτείας σκέψη.