Καλογερόπουλος Παναγιώτης

ΣΤ:. Πυθαγόρας

(Αθήνα 1853 – 1932)      

 

Ζακυνθινής καταγωγής και παιδείας, σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Φιλολογία και Φιλοσοφία. Ήταν πολύγλωσσος και εξελίχθηκε σε έναν ακούραστο μελετητή και ερευνητή. Καθώς ήταν βιβλιόφιλος διορίσθηκε στην Βιβλιοθήκη της Βουλής και σύντομα έγινε Διευθυντής της (1875). Συνιδρυτής της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρίας το 1919 και πρόεδρός της το 1924. Συμμετείχε στην ίδρυση του Ελληνοαμερικανικού Συνδέσμου και της εταιρίας Βυζαντινών σπουδών. Μέλος της Μεγ. Στοάς της Ελλάδος