Ξάνθος Εμμανουήλ

Ξάνθος Εμμανουήλ

ΣΤ:. Union Λευκάδος

(Πάτμο 1790 – Αθήνα 1845)