Μαυροκορδάτος Αλέξανδρος (Φιραρής)

ΣΤ:. Εστεμμένη Άγκυρα

(1754 – …)