Σαμοθράκης Αχιλλέας

Ιατροφιλόσοφος            

ΣΤ:. Τσιμισκής

(Αίνος Θράκης 1876 – Αθήνα 1944)        

 

Σπούδασε στα Ζαρίφεια διδασκαλεία της Φιλιππούπολης (Αν. Ρωμυλία). Στη συνέχεια έρχεται στην Αθήνα και φοιτά στην Ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών απ΄ όπου το 1906 θα λάβει το διδακτορικό του. Έλαβε επίσης μαθήματα Λατινικής Φιλολογίας. Εργάστηκε ένα διάστημα ως ιατρός στην Αίγυπτο. Κατόπιν έγινε σχολίατρος Αλεξανδρουπόλεως. Εκείνο όμως το οποίο χαρακτηρίζει τον Σαμοθράκη είναι το τεράστιο συγγραφικό έργο του. Έγραφε και με το ψευδώνυμο Σαρπηδών. Μοναδικές θεωρούνται οι μελέτες του για την αρχαία Θράκη, το Γεωγραφικό και Ιστορικό Θρακικό Λεξικό, (1963) ήταν ένας συγγραφικός άθλος. Τα συγγράμματά του δεν είναι μόνο ιατρικά (πάμπολλες εργασίες δημοσιευμένες στην Ιατρική Πρόοδο) ή μεταφράσεις, ιστορικολαογραφικά αλλά και φιλοσοφικά.