Γουλιέλμος Αλέξανδρος, Βασιλεύς της Ολλανδίας (1882–1884)

Μέγας Διδάσκαλος εις την Χάγη