ΔΙΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ

Ε’ Αμφικτιονία των Στοών της Δυτικής Ελλάδος

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ Ε’ ΑΜΦΙΚΤΙΟΝΙΑ ΤΩΝ ΣΤΟΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟΩΝ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΤΗΝ 7Η & 8Η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ

Φίλτατοι Αδ:. Αδ:. μου,

Ο εορτασμός μίας ακόμη Αμφικτιονίας των Στοών Δυτικής Ελλάδος που διοργανώνεται στην Πάτρα υπό των Στοών «Παλαιών Πατρών Γερμανός» υπ’ αριθμ. 22 και «Φάρος» υπ’ αριθμ.138 εν Αν:. Πατρών, «Ηλιος» υπ’ αριθμ. 14 εν Αν:. Ζακύνθου, «Κοινών Αιτωλών» υπ’ αριθμ. 132 εν Αν:. Αγρινίου και «Αρχαία Ολυμπία» υπ’ αριθμ.145 εν Αν:. Ολυμπίας, έχει γίνει θεσμός με ευεργετικά αποτελέσματα για τις Στοές της Περιφέρειας.
Η επιτυχής διοργάνωση της Δ’ Αμφικτιονίας των Νήσων, η οποία πραγματοποιήθηκε στη Ρόδο, μερίμνη της Στοάς «ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ» υπ’ αριθμ. 109 κατά την 30η & 31η Οκτωβρίου 2009, αλλά και η επιτυχία παρομοίων εορταστικών εκδηλώσεων στην Πάτρα κατά τα έτη 1993 & 1995 από την Στοά «Π.Π. ΓΕΡΜΑΝΟΣ» υπ’ αριθμ. 22, 2002 από την Στ:. «ΦΑΡΟΣ» υπ’ αριθμ. 138 και 2004 από τις Στ:. «ΦΑΡΟΣ» και «Π.Π. ΓΕΡΜΑΝΟΣ» προιωνίζουν λαμπρή την εκδήλωση και της Ε’ Αμφικτιονίας Δυτικής Ελλάδος, ιδία λόγω των συντονισμένων αόκνων προσπαθειών του Σεβασμίου της Στ:. «ΦΑΡΟΣ» αδ Δημητρίου Ζευγώλη.

Η Πάτρα στην οποία ο Τεκτονισμός λειτουργεί από το έτος 1895 έχει να επιδείξει πλούσιο ανθρωπιστικό και πνευματικό έργο. Ευχόμαστε εκ βάθους καρδίας να σφύζει πάντα από ενθουσιώδεις ικανούς και δραστήριους Εργάτες της Βασιλικής Τέχνης και ο βίος των εργαζομένων στις εν Ανατ:. Πατρών Στοές, να είναι γόνιμος, αδιατάρακτος και διηνεκής, προς δόξαν του Ελληνικού Ελευθεροτεκτονισμού.
Πέραν τούτων και οι λοιπές Στοές της Δυτικής Ελλάδος, ιδία οι Στοές των Ιονίων Νήσων, πλέον του φιλανθρωπικού και πνευματικού έργου το οποίο έχουν να επιδείξουν, εκαλλιέργησαν το έδαφος για την απελευθέρωση του αλυτρώτου Ελληνισμού, ενώ με την υπευθυνότητα και την πρωτοβουλία του Διονυσίου Ρώμα, ελήφθησαν αποφάσεις, οι οποίες συνετέλεσαν ανυπολόγιστα εις την επιτυχία του Ιερού Αγώνα του 1821.
Το Συμβούλιο της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος επιχαίρει για την πρόοδο του Τεκτονισμού στην Ελληνική Περιφέρεια και υπόσχεται ότι εργαζόμενο με σύνεση, σταθερότητα, ειλικρίνεια, διορατικότητα και γνήσιο Τεκτονικό ενδιαφέρον, θα εξυψώσει έτι περαιτέρω το φρόνημα των Τεκτόνων, θα διασφαλίσει την ομοψυχία και θα τονώσει το ενδιαφέρον όλων των Ελλήνων Τεκτόνων για τον θεσμό μας, με άμεση συνέπεια την σημαντική αύξηση στο Τάγμα καταξιωμένων κοινωνικά συνανθρώπων μας, ώστε δικαίως ο Τεκτονισμός να καταυγάζει ως πόλος έλξεως και κέντρο δράσεως των πνευματικών Ταγών της Κονωνίας.
Τέλος εκφράζω εγκάρδιες ευχές για την επιτυχία της Ε’ Αμφικτιονίας προς όλους δε τους συμμετέχοντες εις την προσπάθεια της διοργάνωσης αυτής, υγεία, ευημερία και δημιουργική πρόοδο.

Νίκος Βουργίδης

Μέγας Διδάσκαλος