ΔΗΜΗΤΗΡ

ΔΗΜΗΤΗΡ

Σ:. Στ:. ΔΗΜΗΤΗΡ υπ’ αριθ. 123
Εν Αν:. Ελευσίνος

Σύντομο ιστορικό

Την 15η Μαρτίου 1975, μια ομάδα αδ:. ανηκόντων στη Σ:. Στ:. «ΠΙΣΤΙΣ» υπ’ αριθ. 71 εν Αν:. Πειραιώς, υπό τη διαρκή παρότρυνση του αδ:. Σπυρίδωνα Κουμουτσάκου, αποφάσισε να προβεί στην ίδρυση Στ:. στον ιερό χώρο της Ελευσίνος. Το έργο ήταν πολύ δύσκολο και τραχύ. Αδ:. αποκλειστικά από την «ΠΙΣΤΙΣ», έτσι ώστε να υπάρχει ομoψυχία, ξεκίνησαν την προσπάθεια, με έναν και μοναδικό στόχο: να δημιουργήσουν στην Ελευσίνα ένα Τεκτονικό Κέντρο, το οποίο θα μπορούσε να μεταλαμπαδεύσει στο σύγχρονο τεκτονισμό κάτι από την αίγλη των αρχαίων Ελευσινίων μυστηρίων και για το οποίο οι Έλληνες Τέκτονες θα ήταν υπερήφανοι.

Εννέα μήνες μετά, την 15η Δεκεμβρίου 1975, η εγκαθίδρυση της Σ:. Στ:. ΔΗΜΗΤΗΡ υπ’ αριθ. 123 εν Αν:. Ελευσίνος ήταν γεγονός, το οποίο εορτάστηκε από όλους τους Τέκτονες. Κατά την τελετή εγκαθιδρύσεως της Στ:. ετονίσθη ότι φιλοδοξία αυτής ήταν να αναγείρη, το συντομότερο δυνατό, «…τεκτονικόν μέγαρον αρχαϊκού ρυθμού εις την Ελευσίνα, το οποίον ν’ αποβή κέντρον ακτινοβολίας πανελληνίως και διεθνώς εις τον τεκτονικόν κόσμον.» (Τεκτονικό Δελτίο «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ», τεύχον 1ον, σελ. 17).

 Από εκείνη την ημέρα και μετά αρχίζει η «Οδύσσεια» των αδ:. της ΔΗΜΗΤΗΡ. Φιλοξενούνται μέχρι το 1981 στο Παλαιό Τεκτ:. Μεγ:. Πειραιώς, εν συνεχεία και μέχρι το 1984, στο Τεκτ:. Μεγ:. Αθηνών. Από το 1984 μέχρι το 1997 μισθώνουν, οίκημα στην Ελευσίνα, από το οποίο αποχωρούν αφού πρώτα έχουν αγοράσει και δωρήσει προς τη Μ:. Στ:. της Ελλάδος το οικόπεδο στο οποίο θα ανεγειρόταν το Τεκτ:. Μεγ:. της Ελευσίνος και αφού πλέον κοντεύουν να πέσουν τα ταβάνια στο κεφάλι τους… Τέτοια ήταν η αγάπη τους για την Ελευσίνα…  Το 1998 ομάδα Αδ:. της Στ:. αναλαμβάνει την καθημερινή επίβλεψη της ανέγερσης του Τεκτ:. Μεγ:. Ελευσίνος υπό την καθοδήγηση του Συμβ:. της Μεγ:. Στ:. της Ελλάδος, το οποίο και παραδίδεται σε πλήρη λειτουργία στα εγκαίνεια που έγιναν τον Ιούνιο 2000 παρουσία και ξένων αντιπροσωπειών.  Μέχρι το 2000, φιλοξενούνται στο νέο Τεκτ:. Μεγ:. Πειραιώς, και από την 18η Σεπτεμβρίου 2000 μέχρι σήμερα η ΔΗΜΗΤΗΡ συνέρχεται στο Τεκτ:. Μεγ:. Ελευσίνος, κάθε Δευτέρα, εκτός από την πρώτη Δευτέρα εκάστου μηνός.

 Μέχρι σήμερα, στη Στ:. έχουν ενταχθεί 161 μέλη. Σήμερα, η ΔΗΜΗΤΗΡ εργάζεται αρμονικά με 42 ενεργά μέλη, επανδρώνει ένα περιστύλιο ΤτΒΑ («ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ» υπ’ αριθ. 11 εν Αν:. Ελευσίνος), ένα Συμβούλιο Κρυπτικών («ΕΥΡΥΔΙΚΗ» υπ’ αριθ. 11 εν Αν:. Ελευσίνος) και ένα Διοικητήριο («ΟΣΙΟΣ ΠΑΤΑΠΙΟΣ» υπ’ αριθ. 8 εν Αν:. Ελευσίνος). Είναι διδυμοποιημένη με την Ελληνόφωνη Σ:. Στ:. «ΗΑΚΙΚΑΤ (Χακικάτ) – Η ΑΛΗΘΕΙΑ» υπ’ αριθ. 18 εν Αν:. Κωνσταντινουπόλεως και ευελπιστεί όπως συνεχίσει το έργο της, υπό την αιγίδα και την αρωγή της Μ:. Στ:. της Ελλάδος.