ΔΙΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ

Διάγγελμα υπ’ αρίθμ. 4/2009

ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ.  4/2009

Φίλτατε αδ:. Σεβ:.

Φίλτατοί μου αδ:. αδ:.

Οι θύρες των Τεκτονικών  Εργαστηρίων  μας ανοίγουν και πάλι για τη νέα Τεκτονική περίοδο, για να προβάλουν την θερμουργό ακτινοβολία τους εις τους αδ:. αδ:. Τέκτονες, οι οποίοι με οδηγό την αγαθή προαίρεση, θα καταστούν κοινωνοί των πανάρχαιων Αληθειών, που υποκρύπτονται εις τα Σύμβολα και τις Αλληγορίες του Συστήματός μας, το οποίο Σοφία Αιώνων έχει αναγάγει εις υψηλή Σχολή Ηθικής διά της Μυσταγωγικής μεθόδου.

Ο Τεκτονισμός, αποβλέπων εις την ηθική και πνευματική τελείωση των μελών του, ως ατόμων και κοινωνικών όντων, έχει ως καθήκον, να επεκτείνει και να εδραιώσει μεταξύ όλων των μελών της Ανθρωπότητος, τους αδελφικούς δεσμούς που συνδέουν τους ελευθεροτέκτονες  σε όλη την επιφάνεια της γης, και ως ιδεώδες, την ανύψωση του ηθικού και πνευματικού επιπέδου της ανθρωπότητος, ώστε τα κοχλάζοντα εις αυτήν πάθη και μίση να δώσουν τόπο εις τον λόγο και την ελεύθερη σκέψη, εις την ανοχή και την αγάπη αλλά και εις τον σεβασμό του ανθρώπου προς τον άνθρωπο. Και η Τεκτονική πορεία προς το Αιώνιο Φως συνεχίζεται, με την ένωση των ψυχικών και πνευματικών δυνάμεων των αδελφών εις μία τεκτονική Αλυσο που η βάση της εδράζεται επί του μεγάλου νόμου της αγάπης και κατευθύνεται προς τον θείο νόμο της ενότητος. Προσεγγίζει τις καρδιές, ενώ ταυτόχρονα αναζωογονεί, στις συνειδήσεις των αδελφών, το συναίσθημα της αλληλεγγύης, η οποία τους ενώνει, και της αλληλοεξαρτήσεως η οποία τους συνδέει.

Πάντα τα ανωτέρω, θεωρώ ότι εν τινι μέτρω, επετεύχθησαν κατά την απερχομένη Τεκτονική περίοδο, η οποία υπήρξε εξαιρετικά σημαντική, με την συμμετοχή όλων σας και την εμμονή σας εις τα Τεκτονικά Ιδεώδη, αφού δυνηθήκαμε να πραγματοποιήσουμε, το πολυσχιδές και επίπονο έργο εις τις Στοές μας, αφού μπορέσαμε να προστατεύσουμε τον άνθρωπο, έστω και κατ’ ελάχιστο, από τα μιάσματα που εκτρέφει η βαριά αρρωστημένη κοινωνία εις την οποία ζούμε.

Φίλτατοί μου αδ:. αδ:.

Θεωρώ ότι κατά την απερχομένη Τεκτονική περίοδο, εθέσαμε γερά τα θεμέλια για την περαιτέρω Τεκτονική μας πορεία.

Η συμμετοχή μελών  μας ως ομιλητών, ήτοι   εις το μεταπτυχιακό τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών,  των αδ:. αδ:. Χ. Κ. με θέμα «Αριστοτελική Σκέψη για το Περιβάλλον» και Ν. Μ. με θέμα «Φύσις και Ηθική» αμφοτέρων μελών της Σ:.Στοάς «ΙΣΟΤΗΣ» υπ’ αριθμ. 10 και στο Διεθνές Συμπόσιο, που οργάνωσε το αυτό Πανεπιστήμιο, των αδ:. αδ:. Η. Κ., Κοσμήτορος παρά τω Μεγ:. Διδασκάλω, με θέμα «Βιοηθική  και Περιβάλλον», Χρήστου Μανέα, Υπάτου Μεγάλου Ταξιάρχου, με θέμα «Φύσις και Ηθική» και Νικολάου Βουργίδη, Μεγ:. Διδασκάλου με θέμα «Παιδεία και Πολιτισμός», κατά την διάρκεια των τελετών από 13-18 Ιουλίου 2009 του Δελφικού Ιδεώδους εις τους Δελφούς, οι οποίες οργανώθηκαν από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και τον Δήμο Δελφών, ως και η απονομή του «Βραβείου Σοφίης» προς τον Κραταιοτ:.Αδ:. Χρήστο Μανέα, το οποίο το Πανεπιστήμιο απονέμει «σε προσωπικότητες, οι οποίες με τις πράξεις τους υπηρετούν τις ίδιες Αξίες Ελληνισμού – Ανθρωπισμού» και εις τον υπογράφοντα το παρόν υπό την ιδιότητά του ως Προέδρου του Τεκτονικού Ιδρύματος του «Βραβείου Ευποιϊης», το οποίο απενεμήθη το πρώτον από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, «σε προσωπικότητες του διεθνούς στερεώματος, που με το φιλανθρωπικό έργο τους ευεργετούν την ανθρώπινη κοινότητα, παρέχοντας κάθε δυνατή βοήθεια για την επιβίωσή της», αποτελεί πραγματική επιβράβευση του έργου των Ελλήνων Τεκτόνων.

Η αναγνώριση και η βράβευση αυτή από το ανώτατο Πνευματικό Ιδρυμα της Ελλάδος, το Πανεπιστήμιο Αθηνών, του «Εργου Ευποιϊας», που επιτελείται από το Τεκτονικό Ιδρυμα και τους Ελληνες Τέκτονες της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος, αποτελεί για όλους μας μεγάλη τιμή και εδημιούργησε στο παριστάμενο κοινό άριστες εντυπώσεις, ιδία όταν η τοιαύτη βράβευση εγένετο εις το Δελφικό, Ιστορικό και Μυσταγωγικό περιβάλλον του Αρχαίου Θεάτρου, υπό την επιβλητική μουσική του διεθνώς αναγνωρισμένου έλληνα συνθέτη Βαγγέλη Παπαθανασίου, η παρουσίαση δε του προγράμματος και των βραβευθέντων εγένετο από τον ηθοποιό Γρηγόρη Βαλτινό, υπό τους ήχους πολυμελούς χορωδίας της ΕΡΤ, παρουσία προσωπικοτήτων από όλον τον κόσμο.

Τέλος η συμμετοχή του Συμβουλίου της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος και πολυαρίθμων μελών μας εις το επίσημο δείπνο, το οποίο παρέθεσε ο Υπατος Μέγας Ταξιάρχης, Κραταιότατος και Επίτιμος Μέγας Διδάσκαλος, Φιλτ:. Αδ:. Χρήστος Μανέας την 14ην Μαϊου 2009, ως διοργανωτής της 49ης Συνόδου των  Ευρωπαίων Υπάτων Ταξιαρχών, των Υπάτων Συμβουλίων της Ευρώπης, εις το Ξενοδοχείο ΙΝTERCONTINENTAL, όπου εκλήθην να αποδώσω χαιρετισμό εις την πράγματι μεγαλειώδη, επιτυχή αυτή Τεκτονική Σύναξη εις την Ελλάδα, αποδεικνύει ότι η Μεγάλη Στοά της Ελλάδος και ο Αρχ:. και Αποδεδεγμένος Σκωτικός Τύπος, ως και το Σύστημα της Υόρκης, συνεργάζονται αρρήκτως και αλληλοβοηθούνται εις την επίτευξη του κοινού σκοπού μας, που είναι η πνευματική  και ψυχική προαγωγή των μελών μας και μέσω αυτού ολοκλήρου της ανθρωπότητος για τη δημιουργία μίας καλύτερης και δικαιότερης κοινωνίας, εις την οποία θα επικρατήσει η αγάπη προς τον συνάνθρωπο, ανεξαρτήτως φυλής, χρώματος, γλώσσης, εθνικότητος ή θρησκείας.

Εύχομαι και πιστεύω ότι θα  υπάρξει συνέχεια του πολυσχιδούς αυτού έργου της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος.
Εύχομαι ολοψύχως σε όλους εσάς και τις οικογένειές σας, υγεία, ευημερία και πρόοδο.

Μετά του τρ:. αδ:. ασπ:. και αδελφικής αγάπης

Ο ΜΕΓΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ

 Νίκος Βουργίδης