Δαμασκηνός Νικόλαος

Δαμασκηνός Νικόλαος Δαμασκηνός Νικόλαος

Μέγας Διδάσκαλος    
ΣΤ:. Πανελλήνιον
 (Αθήνα  1834 – 1910)    

Γεννήθηκε στην Κέρκυρα  και σπούδασε στο Παρίσι νομικά. Το 1854 αναγορεύτηκε διδάκτωρ της  Νομικής Σχολής.  Επέστρεψε στην Ελλάδα και ασχολήθηκε με την δικηγορία.   Το 1865 διορίστηκε έκτακτος  καθηγητής του Γαλλικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μετά μικρό διάστημα ανέλαβε την  τακτική έδρα διαδεχόμενος τον καθ. Μάρκο Ρενιέρη.    Το 1884 ανέλαβε την έδρα του Εμπορικού Δικαίου με ομόφωνη απόφαση  της Συγκλήτου. Χρημάτισε πέντε φορές Κοσμήτορας της Νομικής και το 1881-82 Πρύτανης.