ΔΙΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ

Δ” Αμφικτιονία των Στοών των Νήσων

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΜΦΙΚΤΙΟΝΙΑ ΤΩΝ ΣΤΟΩΝ ΤΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΡΟΔΟΣ, ΤΗΝ 30η & 31η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2009

Φίλτατοι Αδ:. Αδ:. μου,

Ο προσδιορισθείς αμιφικτιονικός εορτασμός δέκα τριών (13) Στοών των Νήσων υπό την αιγίδα της Μεγ:. Στοάς της Ελλάδος, που θα λάβει χώρα στο πανέμορφο νησί της Ρόδου, υπό την φροντίδα της Στοάς «ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ» υπ’ αριθμ. 109, ως και αυτός της Ε’ Αμφικτυονίας, που οργανώνεται στην Πάτρα την 7η και 8η Νοεμβρίου 2009, υπό των Στοών Δυτικής Ελλάδος, έχει γίνει θεσμός, για την επιτυχία του οποίου, τα μέλη του Συμβουλίου της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος, επιχαίρουν, αφού κατά τις Αμφικτιονίες αυτές σφυρηλατείται η έτι περαιτέρω ενότητα των αδελφών και τους δίδεται η ευκαιρία να καταστούν συγκοινωνοί των πανάρχαιων Αληθειών, που υποκρύπτονται στα Σύμβολα και τις Αλληγορίες του Συστήματός μας, το οποίο Σοφία Αιώνων έχει αναγάγει σε υψηλή Σχολή Ηθικής.

Η Μεγάλη Στοά της Ελλάδος, στην προσπάθειά της να προαγάγει το πνευματικό και κοινωνικό έργο των Στοών της Περιφέρειας, εν προκειμένω, αυτό των Νήσων, συντονίζει και προάγει τις προσπάθειες των Ελλήνων Τεκτόνων, βοηθώντας παντοιοτρόπως, υλικά και ηθικά την ανθρωπιστική και πνευματική πρόοδο της Κοινωνίας μας.

Οι εύστοχες ενέργειες, η προς την κοινωνία δράση του παρόντος Συμβουλίου και η εν γένει ανοδική πνευματική πορεία όλων των Τεκτόνων, συντελούν στην ηθική και πνευματική ανέλιξη των μελών μας, ως ατόμων και Κοινωνικών όντων, και αναμφισβήτητα συμβάλλουν ώστε τα κοχλάζοντα στην ανθρωπότητα πάθη και μίση να δώσουν τόπο στον λόγο και την ελεύθερη σκέψη, στην ανοχή και στην αγάπη, αλλά και στο σεβασμό του ανθρώπου προς τον άνθρωπο.

Αυτά αδελφοί μου είναι ολίγα από τα πολυάριθμα επιτεύγματα όλων των εντίμων και χρηστοήθων Τεκτόνων, οι οποίοι εργάζονται, εν πνεύματι αδελφοσύνης και με αίσθημα υψηλής ευθύνης για την πρόοδο του Ελληνικού Ελευθεροτεκτονισμού και εκείθεν της Κοινωνίας γενικότερα.

Εύχομαι, κατά τις κοινές αυτές προγραμματισμένες εργασίες σας της Δ’ Αμφικτιονίας να καταυγάσει το υψηλό Τεκτονικό φρόνημα και η αδελφική αγάπη. Να προκύψουν νέες ιδέες που θα βοηθήσουν την Τεκτονική πορεία σε έργα προόδου. Να αποδειχθεί ότι η προσφορά των Τεκτόνων για μία καλύτερη κοινωνία είναι ανυπολόγιστη, ως και ότι ο Τεκτονικός Θεσμός μαθαίνει τους ανθρώπους να αγαπιούνται αληθινά.

Καλή Επιτυχία !!!

Νίκος Βουργίδης

Μέγας Διδάσκαλος