Αραβαντινός Κωνσταντίνος

ΣΤ:. Σκενδέρμπεης
(Ιωάννινα 1846- Αθήνα 1911) 
   

Λόγιος από γνωστή Ηπειρωτική οικογένεια, ο πατέρας του Παναγιώτης ιστοριογράφος της Ηπείρου. Αδελφός του Σπύρου επίσης Τέκτονα. Σπούδασε στη Ζωσιμαία σχολή . Είχε πατριωτική δράση ενάντια στους Οθωμανούς και απελάθη από τα Γιάννενα το 1877. Εγκατεστάθη στην Αθήνα έγινε Τραπεζίτης και Πρόεδρος του Χρηματιστηρίου Αθηνών . Ασχολήθηκε με την Πολιτική και εξελέγη βουλευτής Αττικοβοιωτίας. Εστάλη ως εκπρόσωπος της Ελλάδος στο Συνέδριο του Βερολίνου μαζί με τους Αλεξ. Ραγκαβή και Θεοδ. Δηλιγιάννη. Με τον αδελφό του Σπύρο εξέδωσαν μια πρωτότυπη συλλογή Ηπειρωτικών τραγουδιών και ένα γλωσσάρι λεξικό της Ηπειρωτικής διαλέκτου.