Αντωνόπουλος Σπήλιος

ΣΤ:. Πανελλήνιον
(Τρίπολη 1821 – Αθήνα 1891)    

Αρκάς Πολιτικός. Σπούδασε νομικά στην Αθήνα, Γαλλία και Γερμανία. Άσκησε το επάγγελμα του δικηγόρου. Απέκτησε μεγάλη μόρφωση. Είχε προοδευτικές ιδέες και άμεμπτο ήθος. Ασχολήθηκε με την πολιτική και εξελέγη ένδεκα συνεχείς φορές βουλευτής Μεσσήνης από το 1854 έως το 1885. Χρημάτισε υπουργός Ναυτικών το 1865 στην κυβέρνηση Δ. Βούλγαρη, υπουργός Εκπαίδευσης και Εκκλησιαστικών στην κυβέρνηση Επαμ. Δεληγεώργη και Δικαιοσύνης στις κυβερνήσεις Βούλγαρη (1868), Δεληγεώργη (1877), Θεοδ. Δηλιγιάννη (1885). Επίσης έγινε και υπουργός Εσωτερικών επί κυβερνήσεως Επ. Δεληγιώργη το 1877. Διετέλεσε μέλος της Μεγ. Στοάς της Ελλάδος και του Τεκτ. Διευθυντηρίου του 1863.