Αμεδαίος Φερδινάνδος της Σαβοΐας, Βασιλεύς της Ισπανίας (1870–1873)

Yιός του βασιλέως της Ιταλίας Βίκτωρος Εμμανουήλ του Β΄